Vozila novije generacije su pored mehaničke zaštite opremljena i elektronskom kad su u pitanju ključevi. Da bi start bio dozvoljen, potrebno je da više komponenata bude međusobno sinhronizovano. Prilikom izrade novog / rezervnog ključa, prva faza je skupljane potrebnih podataka iz pomenutih modula uz pomoć adekvatih alata. Nakon toga se novi ključ pod uslovom da je kompatibilan, upoznaje sa autom,

U mogućnosti smo pružiti usluge izrade ključeva uz pisanu garanciju.

Categories: Uncategorized